Winbas Beskrivning Av Filer

Välj först “Ny/Nytt” och sedan “Nyckel” på menyerna som visas. En ny nyckelmapp visas till vänster i Registereditorn. Skriv namnet på den körbara filen, inklusive filtillägget exe. Håller med om att Vista har fått lite dålig start, men det är ett bra operativsystem i 64-bitarsversionen. Den ger en mer djupgående städning och erbjuder ytterligare verktyg,…